0882 337 954    |     ул. “Чаталджа” 9, ​гр. София

Компанията

“Техностар 2000” ЕООД е компания с над двадесет годишна история и успешен опит в областта на промишлената и битова топлотехника – цялостно проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични системи, доставка, монтаж, гаранционна и следгаранционна поддръжка както и сервизно и аварийно обслужване. Нашите основни приоритети са отличното качество на  работа, високо ниво на предлаганите услуги и извършените дейности, максимална удовлетвореност на клиентите.

Екипът

Екипът на “Техностар 2000” ЕООД се състои от опитни инженери, членове на КИИП-София с богат и разнообразен опит в проектирането, изграждането и сервиза на ОВК инсталации за промишлеността, администрацията и дома. Компанията разполага със собствени екипи, специализирани в монтаж, поддръжка и пълно сервизно обслужване на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации.

Сертификати

“Техностар 2000” ЕООД притежава сертификат за работа с флуорсъдържащи парникови газове, съгласно Регламент (ЕС) № 517/2014. Инженерите на компанията притежават професионална квалификация за обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради. Екипът на компанията се състои от техници, сертифицирани за работа с флуорсъдържащи парникови газове по Регламент (ЕС) № 517/2014. Специалистите на компанията имат сертифокати за електробезопасност и заваряване по различни технологии.

Предимства

Основното ни предимство е намирането на най-доброто решение според нуждите на клиента. Ние се стремим да осигуряваме висок комфорт на микроклимата във всеки дом или административна сграда, както и необходимите параметри на средата за различните производствени процеси. Приоритети са надеждната и дълготрайна работа на монтираните съоръжения, максимална енергийна ефективност, всичко това съобразено с грижа за опазване на околната среда.

Партньори