Проектиране

Проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации в идейна, техническа и работна фаза – при желания на клиента може  организираме проектиране по всички части

Разработване проекти

Разработване проект по наредба №7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради

 

Доставка и монтаж

Доставка , монтаж, гаранционен и  извън гаранционен сервиз на ОВК и ВиК съоръжения

Търговия  с климатични , вентилационни  и отоплителни съоръжения

Какво казват нашите клиенти

Последни новини