0882 337 954    |     ул. “Чаталджа” 9, ​гр. София

Столична община – Тунел “Люлин”

  • Доставка и монтаж на тунелна вентилация с джет вентилатори
  • Доставка и монтаж на периферия за управление на тунелна вентилация с джет вентилатори
Галерия