0882 337 954    |     ул. “Чаталджа” 9, ​гр. София

Чист въздух в закрити пространства с Филтърната кутия UVnano на LG

COVID-19 пандемията и нейното въздействие върху живота ни доведоха до подчертана нужда от наличие на чист и качествен въздух в помещенията, които обитаваме. Тенденцията за вътрешна среда не обхваща само комфорта и удобството, но също така е загрижена за качеството на въздуха на закрито. Качеството на въздуха се измерва чрез концентрация на замърсители във въздуха като газове, прахови частици и микроби. Ако концентрациите на тези замърсители надвишават определено ниво, качеството на въздуха се счита за лошо и може да засегне обитателите.

LG предлага различни решения за контрол на качеството на въздуха от самостоятелни пречистватели на въздух до комплекти за пречистване на въздуха за VRF и вътрешни тела. Филтърната кутия UVnano е нова опция за каналните тела, която се монтира на смукателната страна на устройството и има за цел да пречисти въздуха в помещенията и да подобри качеството на въздуха.

Компоненти и структура на филтърната кутия UVNano:

Филтърната кутия се състои от три основни компонента: предфилтър, UVnano (UVC LED) и MERV 13 филтър (ePM1 50% филтър). 

  1. Предфилтър:

Предварителният филтър е първият компонент и улавя по-големи прахови частици. Те предотвратяват запушването на филтъра MERV-13 с по-големи частици, така че да може по-ефективно да филтрира по-малки замърсители. Предварителният филтър не се нуждае от подмяна и може да се измие и използва повторно.

  1. UVnano (UVC LED)

Вторият компонент е UVnano светодиодите. Тези UV светодиоди изстрелват UVC (или ултравиолетови тип C) лъчи светлина върху предварителния филтър и го дезинфекцират. Светодиодите са наклонени под ъгъл, за да стрелят по посока на предварителния филтър, който е поставен пред филтъра MERV-13. UVnano има сертифицирана 99,99% способност за стерилизация срещу бактерии и вируси, паразитирани върху бактерии и може да се използва полутрайно, без да е необходимо да се подменя.

  1. Филтър MERV 13 (ePM1 50% филтър)

Вътрешният компонент на филтъра е филтър MERV 13 с дебелина 2 инча. Филтърът има ISO 16890 класификация на ePM1 50%. С други думи, филтърът може да улови поне 50% от праховите частици PM1 във въздуха, преминаващ през него. Частици с диаметър до 0,3 μm могат да бъдат достатъчно уловени за почистване и осигуряване на по -здравословен въздух на закрито. 

Забележка: UVC лампите могат да представляват потенциални рискове за здравето и безопасността в зависимост от дължината на UVC вълната, дозата и продължителността на излагане на радиация. LG прилага UVC лампи по начин, който предотвратява директното излагане на светлина.