0882 337 954    |     ул. “Чаталджа” 9, ​гр. София

Римската вила „Армира”

Римската вила „Армира“ датира от втората половина на I век сл. Хр.  –  намира се в Ивайловград.

  • Изготвяне на цялостен проект на вентилационни и климатични инсталации за посетителки център и покрита част на разкопките
Галерия