0882 337 954    |     ул. “Чаталджа” 9, ​гр. София

Многофамилна жилищна сграда – гр. Брезник

  • Изпълнение на мерките (свързани с ОВК на сградата), предвидени в „Доклад от обследване за енергийна ефективност” – гр. Брезник Многофамилни жилищни сгради;
  • Доставка и  монтаж на термопомпени VRF системи с хидромодули за осигуряване топла вода за отоплителни системи на сградите.
Галерия