Жилищна сграда
Многофамилна жилищна сграда – гр. Брезник