0882 337 954    |     ул. “Чаталджа” 9, ​гр. София

Цени

Основно движещо мото на екипът на “Техностар 2000” ЕООД са високите стандарти на изпълнение на предлаганите услуги и отличното качество на работа. За да поддържа наложените високи стандарти, компанията разполага със собствени монтажни екипи, които са отлично обучени и в унисон с най-новите технологии и изисквания в областта отоплението, вентилацията и климатизацията. Екипите ни работят по високи фирмени стандарти, съобразени с изискванията и нуждите на нашите клиенти. 

Представяме на Вашето внимание цените за предлаганите от нас основни услуги, с включен ДДС:

Монтаж на климатици

9000 BTU -
15000 BTU

стандартен климатик
BGN 350
00
 •  

18000 BTU -
24000 BTU

стандартен климатик
BGN 400
00
 •  

9000 BTU -
15000 BTU

колонен климатик
BGN 540
00
 •  

9000 BTU -
15000 BTU

касетъчен климатик
BGN 370
00
 •  

18000 BTU -
24000 BTU

касетъчен климатик
BGN 420
00
 •  
 • Тръбен път с изолация до 5 линейни метра – връзка между вътрешното и външното тяло на климатика
 • Комуникационен кабел до 5 линейни метра
 • Дренажен маркуч до 5 линейни метра
 • Захранващ кабел до 3 линейни метра
 • Стойки за външно тяло
 • Гумени антивибрационни тампони (4 бр.)
 • Щепсел
 • Крепежи
 • Пробиване на един отвор в стена за тръбен път (тухла, бетон, газобетон)
 • Монтаж и пуск на климатичната инсталация
 • Обучение на клиента за начин на работа и правилна експлоатация на климатичната система
 • Второ посещение за монтаж (ако монтажът не е извършен цялостно по желание на клиента) – 84 лв.
 • Демонтаж на климатик 9 000 – 15 000 BTU – 120 лв.
 • Демонтаж на климатик 18 000 – 24 000 BTU – 140 лв.
 • Демонтаж на колонен климатик или климатик над 24 000 BTU – 156 лв.
 • Допълнителен тръбен път без вкопаване 7 000 – 15 000 BTU – 48 лв.
 • Допълнителен тръбен път без вкопаване 18 000 – 24 000 BTU – 50 лв.
 • Допълнителен тръбен път без вкопаване над 24 000 BTU – 60 лв.
 • Допълнителен захранващ кабел – 4,80 лв./л.м.
 • Допълнителна гофрирана тръба – 3 лв./л.м.
 • Спояване на медна тръба с оксижен за 1 бр. – 18 лв. 
 • Азотна проба на тръбно трасе до 5 л.м. – 96 лв.
 • Продухване с азот при положени тръби от строител за 1 бр. трасе – 96 лв.
 • Пробиване на втори отвор за тръбен път – 36 лв. 
 • Демонтаж и монтаж на стандартен стъклопакет до 80х150см – 48 лв. 
 • Вкопаване на тръбен път в тухла / газобетон – 48 лв./л.м.
 • Вкопаване на тръбен път в бетон – 120 лв./л.м.
 • Вкопаване на захранващ кабел в тухла / газобетон – 24 лв./л.м.
 • Вкопаване на захранващ кабел в бетон – 48 лв./л.м.
 • Качване на климатик над 2-ри етаж без асансьор – 14 лв./етаж
 • Посещение на технически екип – 60 лв.
 • Посещение на технически екип без основателна причина – 96 лв.
 • Настройка на WiFi – 36 лв.
 • Комплект вибротампони (4бр.) – включени в основната цена на монтажа
 • Кондензна вана на външното тяло + ПВЦ отводнение до 1 м. – 68 лв.
 • Удължаване на ПВЦ отводнение на кондензна вана – 10 лв./м.
 • Нагревател с термостат за кондензна вана с включен монтаж – 72 лв.
 • Кабелен канал 60х60мм с монтаж – 24 лв./л.м.
 • Вътрешен / външен ъгъл на кабелен канал с монтаж – 10 лв. 
 • Кабелен канал 15х15мм с монтаж – 12 лв./л.м.