Услуги

Услуги предлагани от „ТЕХНОСТАР 2000”ООД

  • Проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации в идейна, техническа и работна фаза – при желания на клиента може  организираме проектиране по всички части

  • Разработване проект по наредба №7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради

  • Обследване за енергийна ефективност на нови и съществуващи сгради

  • Консултанска дейност в областта на топлотехниката

  • Надзор  по част ОВК

  • Доставка , монтаж, гаранционен и  извън гаранционен сервиз на ОВК и ВиК съоръжения

  • Търговия  с климатични , вентилационни  и отоплителни съоръжения

background
20150715_174922_clim1
08480342-photo-frequence-entretien-climatisation